Egna slalomtävlingar.

Genom Branäs fritidscenter kan ni anordna helt egna slalomtävlingar mellan konferenserna.

Dessa tävlingar utformas så att alla kan vara med och delta och enligt era egna önskemål. Tävlingarna tar sin plats i en egen avspärrad del av backen och kan bestå av parallellslalom där ni åker i heat, eller indexåkning där åkarna ska komma så nära sin egen tid som möjligt. I Indextävlingar behöver det alltså inte vara den snabbaste åkaren som vinner! Dessa möjligheter finns för både mindre och större företag och grupper och intresset bör i sådana fall anmälas minst 14 dagar i förväg så är allt klart vid ankomst!