Priser 2020-2021

2 345 Stugan är tillgänglig.
2 345 Stugan är bokad – går ej att boka.
Stugan går endast att boka helvecka.
Bytesdagar är söndag och torsdag.
Observera att vecka 52 (jul) och 52 (nyår) går endast att boka helvecka.
Priserna gäller skidsäsongen. Övrig tid går det att hyra stugorna veckovis.
Priser Idet ”Off-Season”.
Söndag-söndag: 5.000:-
Övriga stugor ”Off-Season”.
Söndag-söndag: 4.000:-