Priser 2023-2024

2 345 Stugan är tillgänglig.
2 345 Stugan är bokad – går ej att boka.
Stugan går endast att boka helvecka.
Bytesdagar generellt är söndag och torsdag.
Vecka 51 (jul) är bytesdagar torsdag (21 dec)-tisdag (26 dec).
Vecka 52 (mellandagar) är bytesdagar tisdag (26 dec) och fredag (29 dec).
Vecka 52 (nyår) är bytesdagar fredag (29 dec) och tisdag (2 jan).
Vecka 1 kortvecka är bytesdagar tisdag (2 jan) och fredag (5 jan).
Vecka 1 helg är bytesdagar fredag (5 jan) och måndag (8 jan).
Vecka 2 kortvecka är bytesdagar måndag (8 jan) och torsdag (11 jan).